Đầu tư tài chính ngắn hạn
Đăng bởi: bFinance | Ngày: 12.10.2013, 11:28 PM
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Short-term financial investment) là chỉ tiêu tài sản trên bảng cân đối kế toán, chỉ tiêu này phản ánh giá trị thực của các khoản đầu tư tài chính như đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn, cho vay ngắn hạn, các khoản trích lập dự phòng đầu tư ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn này không bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn đã trình bày trong chỉ tiêu “Các khoản tương đương tiền”, tức là tiền gửi dưới 3 tháng.

Nếu nhìn nhận dưới góc độ khác thì đây là chỉ tiêu phản ánh các khoản đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn nói chung như mua cổ phiếu, trái phiếu ngắn hạn, hay góp vốn bằng hiện vật có thể thu hồi trong một chu kỳ kinh doanh hoặc dưới một năm.


 

Copyright (c) 2013 bFinance.vn. All rights reserved. Liên hệ với chúng tôi: bFinance.vn@gmail.com  

Lưu ý: Thông tin trên website này được cung cấp cho mục đích tham khảo và không phải là một lời khuyên đầu tư trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lĩnh vực nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất, sai sót xuất phát từ việc sử dụng các thông tin cung cấp trên website này. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo tính chính xác, cập nhật của các thông tin, nhưng có thể thay đổi nội dung mà không cần phải thông báo trước.