Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
Đăng bởi: bFinance | Ngày: 14.10.2013, 04:50 PM
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (VAT to be claimed) là chỉ tiêu phản ánh số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ của doanh nghiệp.

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Tùy vào loại hình kinh doanh mà doanh nghiệp có thể chọn phương pháp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp.

 

Copyright (c) 2013 bFinance.vn. All rights reserved. Liên hệ với chúng tôi: bFinance.vn@gmail.com  

Lưu ý: Thông tin trên website này được cung cấp cho mục đích tham khảo và không phải là một lời khuyên đầu tư trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lĩnh vực nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất, sai sót xuất phát từ việc sử dụng các thông tin cung cấp trên website này. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo tính chính xác, cập nhật của các thông tin, nhưng có thể thay đổi nội dung mà không cần phải thông báo trước.